Aktiviteter

Ved siden af en række arrangementer i form af udflugter til ind og udland, foredragsrækker, ferniseringer og weekendarrangementer (se under ARRANGEMENTER) samt udgivelse af ”Glasposten” og glasnyheder, har Glasmuseets Venner en række aktiviteter.

Aktiviteter som medlemmerne kan deltage i eller få glæde af, og som er med til at promovere foreningen og skabe interesse for den moderne glaskunst:

Top


GLASLOTTERIET
- der som en årlig tilbagevendende begivenhed - i forbindelse med foreningens generalforsamling - udlodder 10-12 unikke glaskunstværker til de af medlemmerne, der har indmeldt sig i glaslotteriet.
 
FINN LYNGGAARDS FOND
- et fond, der blev dannet i 2010, i anledning af Finn Lynggaards 80 år fødselsdag. til ære for iværksætteren og idéskaberen af moderne glas-kunst i Danmark og Danmarks Glasmuseum i Ebeltoft.
Legatet på 10.000 kr. uddeles på Finn´s fødselsdag til en udøvende, dansk glaskunstner, med henblik på videreuddannelse eller studie/inspirationsrejse.
 
ÅRETS STUDIOGLAS
- 3 unge up-coming glaskunstnere får hvert år mulighed for at byde ind med forslag til et ”Årets Studioglas”.
Efter GMV-bestyrelsens valg igangsættes fremstilling af 30nummererede og signerede værker, der kan købes af medlemmerne til en favorabel pris. Ideen er samtidig at understøtte og promovere unge danske galskunstnere.
 
FRIVILLIG BISTAND TIL MUSEET
- en naturlig del af Glasmuseets Venner’s støtte til Glasmuseet Ebeltoft, er – udover økonomiske donationer eller behovsrettede gaver – at yde praktisk bistand som frivillig hjælp i reception og butik, eller mere ”hårdtarbejdende” bistand ved skift af udstillinger og andre gøremål.
Interesserede medlemmer er velkomne til at rette henvendelse til GMV’s sekretær eller formand, der vil formidle kontakten til museet.
 
BESØGSFORMIDLING
- Glasmuseets Venner har etableret en række PARTNERSKABER med tilsvarende glas-venneforeninger i udlandet.
Med det formål at formidle besøg på Glasmuseet Ebeltoft, suppleret med andre kulturelle oplevelser i regionen, har Glasmuseets Venner udviklet ”Besøgspakker”, med forslag til flere dages ophold og kulturelle oplevelser. Dette er parallelt til, hvad GMV oplever på de årlige glasture til udlandet.
Tilsvarende formidling – dog af kortere besøg – er udviklet i forhold til kunstforeninger mv. i Danmark.
 

  Glasmuseets Venner · Strandvejen 8 · 8400 Ebeltoft