Turtip

Under turtip/rejsetip omtales diverse besøgssteder i ind- og udland.
I princippet kan alle bidrage med gode idéer her ved at sende bidrag til Jørn Bech eller Bodil Bast.

Vi vil så evt. redigere, lave links i menuen til venstre vedr. de respektive lande og uploade bidrag via disse.


  Glasmuseets Venner · Strandvejen 8 · 8400 Ebeltoft